จิมรันนิ่ง

1st Run for Liberal Arts & Science 2019

วันที่18 สิงหาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ระยะ10.5 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์089-256-3514
เว็บhttp://flas.kps.ku.ac.th/Run2019/
หมายเหตุ
1st Run for Liberal Arts Science 2019 
ณ อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (ทุกระยะการแข่งขัน)

    VIP ราคา 1,500 บาท (ได้รับเสื้อคอปก ของที่ระลึก)
    บุคคลทั่วไป ราคา 350 บาท(ได้รับเสื้อคอกลม)
    นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ราคา 300 บาท(ได้รับเสื้อคอกลม)

รางวัล
การวิ่งระยะทาง 10.5 กม

            ผู้ชนะการวิ่งสำหรับนักวิ่ง VIP (ไม่แบ่งช่วงอายุ) อันดับที่ 1-5  จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
            ผู้ชนะการวิ่งอันดับที่ 1-5 ของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
            ผู้ชนะการวิ่ง Over All ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
            นักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการแข่งขัน

การวิ่งระยะทาง กม

            นักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการแข่งขัน


วัตถุประสงค์

    เพื่อฉลองครบรอบ 26 ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากร ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บุคลากร นิสิตในวิทยาเขตกำแพงแสน เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีสุขภาพกายแข็งแรงและรักการออกกำลังกาย
    เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนพัฒนานิสิตในการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นเลิศ

วิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ได้ที่  
2. สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
*ปิดรับสมัคร สิงหาคม 2562


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org