จิมรันนิ่ง

สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

วันที่8 ธันวาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ระยะ11 / 4
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์053-948002
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์http://www.vet.cmu.ac.th/vetcmurun2019/index.html
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org