จิมรันนิ่ง

ดงตาลวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่10 พฤศจิกายน 2562 (อาทิตย์)
สถานที่สนามศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ (ศอว. ศอพท.) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระยะ10.5 / 5 / 2.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์085 218 9976 / 063 532 5663
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org