จิมรันนิ่ง

วิ่งชมเสียว เที่ยวบ่อพันขัน ชมเมืองสารภัญญะ-หนองฮี

วันที่2 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์)
สถานที่บ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ระยะ12.59 / 4.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์สมาคมครู และสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
สมัครออนไลน์https://sites.google.com/view/nonghee-run2019
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org