จิมรันนิ่ง

เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อชุมชน "ทุ่งใหญ่ มินิมาราธอนและฟันรัน" ครั้งที่ 1

วันที่8 ธันวาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ถ.เอเชีย 41 ต.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
ระยะ10 / 4
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์075489777
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org