จิมรันนิ่ง

Fishermen Run 2019 : Seafdec Mini-Marathon

วันที่8 ธันวาคม 2562 (อาทิตย์)
สถานที่สำนักงานฝ่ายฝึอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ระยะ10 / 3
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
สมัครออนไลน์http://www.seafdec.or.th/fishermenrun2019/
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org