จิมรันนิ่ง

Run for Science @MJU2020 #3rd

วันที่18 มกราคม 2563 (เสาร์)
สถานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยะ20.9 / 10.9 / 4.3
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์0-5387-3800, 089-6312943 , 098-6615163 , 086-9118765
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์http://www.education.mju.ac.th/ScienceRun2020
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org