จิมรันนิ่ง

แสดฟ้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ระยะ10.5 / 5
ผู้จัดกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ชมรมศิษย์เก่า
หมายเลขโทรศัพท์0811178502
สมัครออนไลน์https://www.kci49run.com/
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org