จิมรันนิ่ง

Kitchakut Good Run 2020

วันที่19 มกราคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่หน้าโรงเรียนวัดพลวง จ.จันทบุรี
ระยะ15 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
ไลน์@chekrace
สมัครออนไลน์http://www1.chekrace.com/race/goodrun
เว็บ
หมายเหตุ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ร่วมกับ เทรลแมน โดย บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งขึ้นเขาคิชฌกูฏปี 2563 ก่อนใคร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

รายได้จากค่าสมัครส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง

"คิชฌกูฏพิสูจน์ศรัทธา 2563" Kitchakut Good Run 2020

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1.เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดเขาเพื่อขึ้นนมัสการพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏปี 2563
2.เพื่อส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง
3.เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ชื่นชอบการวิ่งได้มีโอกาสท้าทายตัวเองพิชิตยอดเขาด้วยกำลังกายและกำลังใจของตนเอง
4.ส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมวิ่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5.เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่: อาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม: บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลวง
ระยะทาง: 15/5 กม. (เส้นทางถนนดิน)
สมัครที่: http://www1.chekrace.com

ค่าสมัคร

The Peak 15 KM  ราคา 850 บาท
The Dam KM ราคา 550 บาท
VIP เลือกได้ทุกระยะ  ราคา 2,000 บาท
.
การกุศล: รายได้จากค่าสมัครประเภท 15 กม. และ กม. จำนวน 100 บาท และรายได้จากค่าสมัครประเภท VIP จำนวน 2,000 บาท มอบสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง 

สิ่งที่จะได้รับทุกท่าน
-เสื้อที่ระลึก
-เหรียญรางวัล
-เสื้อผู้พิชิต (ระยะ 15 กม.)
-อาหารหลังเส้นชัย
-ประกันอุบัติเหตุ

พิเศษสำหรับผู้สมัครประเภท VIP
-เหรียญรางวัลพร้อมสลักชื่อ (สมัครร่วมกิจกรรมภายใน 15 ธ.ค.)
-เสื้อผู้ศรัทธา
-ใบเสร็จรับเงินเต็มจำนวนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

รางวัลการแข่งขันระยะ 15 กม.
-ประเภททั่วไป Overall ชาย/หญิง เงินรางวัลและโล่ห์รางวัล
-ประเภทรุ่นอายุ อันดับ ชาย/หญิง โลห์รางวัล

การแบ่งรุ่นอายุ
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
**ประเภท กม. ไม่มีการแข่งขัน
.
********************************
ข้อแนะนำ
********************************
กิจกรรมเดินวิ่งขึ้น-เขาคิชฌกูฎ ระยะทาง 15 กม. เป็นการเดิน-วิ่งในเส้นทางที่มีความชัน มีระดับความสูง 1,004 เมตร จากพื้นราบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวจะมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
.
จัดโดย ทีมซีนิคมาราธอน
บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: Trailman
Line Id: @chekrace
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org