จิมรันนิ่ง

CMRU Mountain Run 2020

วันที่1 พฤศจิกายน 2563 (อาทิตย์)
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ระยะ21 / 10.5 / 5.5 / 2
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์http://www.run.cmru.ac.th
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org