จิมรันนิ่ง

โครงการเดินวิ่งประวัติศาสตร์ รร. 4 หมู่บ้าน 2020

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียยบ้านหนองประโยชน์ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์087-2404421
เว็บ
หมายเหตุ
โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ขอเชิญทุกท่านที่รักในการวิ่ง ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ตามโครงการเดิน-วิ่ง ประวัติศาตร์ ร.ร. หมู่บ้าน เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วกำแพงหลังโรงเรียนลงทะเบียน และสั่งจองเสื้อ (ตัวละ300บาท)มีถ้วยรางวัลอันดับที่1และเหรียญรางวัลอันดับ1-10
รุ่นในการวิ่งมี4รุ่นอายุ ชาย-หญิง
🥇รุ่นอายุ 0-19ปี
🥇รุ่นอายุ20-39ปี
🥇รุ่นอายุ 40-59ปี
🥇รุ่นอายุ 60ปีขึ้นไป
🏃‍♂️🏃‍♂️ วิ่ง 16ก.พ. 63🏃‍♂️🏃‍♂️
สถานที่จุดปล่อยตัว ร.ร.บ้านหนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
🏃‍♂️วิ่ง 10 กม.เริ่มปล่อยตัวเวลา05.30น.
🏃‍♂️วิ่ง 5 กม.เริ่มปล่อยตัวเวลา06.00น.


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org