จิมรันนิ่ง

PNU Running 15th Anniversary 2020

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2563 (จันทร์)
สถานที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์081-3573626
ไลน์su.pnu
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Nzzj1VFiOcia0HT8LRqec0XdMMjNtHJQeDpybcbyzKGM-A/viewform
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org