จิมรันนิ่ง

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม Mini Marathon 2020

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ระยะ10.5 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์053-608130
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmsPU9YAF0L_SPFmv66pdk4Aw5for5eLHboIMyK4cXNWRgUw/viewform
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org