จิมรันนิ่ง

Runlationship Mini-Marathon 2020 ครั้งที่1

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพฯ
ระยะ8 / 4 / 2.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์090-968-1197
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2h5JAiugTlGIi0JsuT5b2eq7SqfdV9KryfeAAd3TUT2PHYA/viewform
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org