จิมรันนิ่ง

รำเพยรัน 2563

วันที่24 พฤษภาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://race.thai.run/Rumphoey-Run2563
เว็บ
หมายเหตุ
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร ครั้งที่ 2
"รำเพยรัน 2563"
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

เปิดรับสมัครรอบ Package VIP ราคา 1,400 บาท
ทั้งระยะ 10 กิโลเมตร และ กิโลเมตร
ในวันอังคารที่ มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.

คลิกสมัครได้ที่⬇️
https://race.thai.run/Rumphoey-Run2563

ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
1. เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบมูลนิธิอานันทมหิดล
2. เพื่อมอบให้แก่กองทุนการกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์

รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท Overall อันดับที่ ชาย และ หญิง
(เฉพาะผู้ลงสมัครระยะ 10 กิโลเมตร เท่านั้น)

รางวัลพิเศษ
1. นักเรียนเก่าอาวุโสที่สุด
2. นักเรียนเก่ารุ่นที่ส่งสมัครสูงสุด

-------------------------------------

ช่องทางการติดตามรำเพยรัน
Facebook https://www.facebook.com/RumphoeyRun
Instagram : rumphoeyrun


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org