จิมรันนิ่ง

บ้านกาด มินิมาราธอน 2020

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์)
สถานที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จ.เชียงใหม่
ระยะ9 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์ 093 137 9807
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/13nvsQxwgXriT5eTGzUCah1pZqGGcFgn_bN4UUx0viJ4/viewform
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org