จิมรันนิ่ง

Phayalae Mini-Half Marathon 2020

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 (อาทิตย์)
สถานที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ (บริเวณหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
ระยะ21 / 10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์095-2495382
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVNydKGBSHOsf0xYkgzVHX9IEZLyM3R0l9hZcGDqUoMp_m3Q/viewform
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org