จิมรันนิ่ง

ก้าวนี้เพื่อโรงเรียนวัดงิ้ว ครั้งที่ 1

วันที่24 พฤษภาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคาระห์4) ต.ท่าชัย จ.ชัยนาท
ระยะ10.5 / 5.6 / 3
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์083-0883838
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/1ZYhm6z9yQ9OUaZY6KSJ46idjtc41LU4TvVSphMGW5Jo/edit
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org