จิมรันนิ่ง

วิ่งไปด้วยกัน “STC Air Field Run 2020"

วันที่29 มีนาคม 2563 (อาทิตย์)
เลื่อน
สถานที่สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNe7Fhhhmmi4VYN11rHbrQbjXPe_UOtpnIrnNTTWx9NzYgkQ/viewform
เว็บhttp://www.stcchallenge.siamtechno.ac.th/airfrun/
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org