จิมรันนิ่ง

มินิมาราธอน ราชมงคลขอนแก่น

วันที่1 พฤศจิกายน 2563 (อาทิตย์)
สถานที่มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ระยะ11 / 5.2
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์043-283700 ต่อ 0
สมัครออนไลน์https://run.kkc.rmuti.ac.th
เว็บ
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org