จิมรันนิ่ง

Sci-Tech Tu Run 2020 : วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน

วันที่18 ตุลาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระยะ10 / 3
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์064-5401254
ไลน์@berving
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://www.berving.com/event/SCITU2020
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org