จิมรันนิ่ง

วิ่งวัดบุญ 2020

วันที่1 พฤศจิกายน 2563 (อาทิตย์)
สถานที่อุทยานหลวงพ่อทองคำยอดมุนีศรีเมือง วัดเวฬุวนาราม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ระยะ10 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์085 921 0826
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnAiRpZf1vFi0u8vrVQRY8K9WM9tA1tUgVwp0l1tso-xMK0w/viewform
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org