จิมรันนิ่ง

วิ่งหยอกสายลม ชมสันเขื่อน เยือนสะพานแขวน ครั้งที่ 2

วันที่1 พฤศจิกายน 2563 (อาทิตย์)
สถานที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา กรมชลประทาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ระยะ9 / 4
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
เว็บhttps://www.roadrunnerthailand.com/dcompetition/detail-44
หมายเหตุ


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org