จิมรันนิ่ง

ปลูกรักษ์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่27 ธันวาคม 2563 (อาทิตย์)
สถานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
ระยะ21.1 / 10.5 / 5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์
เฟซบุ๊ก
เว็บhttps://www.alphame.co.th/puk-ruk-halfmarathon-2020/
หมายเหตุ
รายการวิ่งนี้ จิมแทรเวล อาสาพาไปวิ่ง


A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org