จิมรันนิ่ง

Samngao Hospital Minimarathon @bhumibol Dam #3

วันที่17 มกราคม 2564 (อาทิตย์)
เลื่อน
สถานที่เขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ระยะ12 / 5 / 2.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์055-800597-8
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์http://running.samngao-hospital.go.th
เว็บhttp://running.samngao-hospital.go.th/
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org