จิมรันนิ่ง

เดิน วิ่ง ปั่น ไทวัง ครั้งที่ 4

วันที่10 มกราคม 2564 (อาทิตย์)
เลื่อน
สถานที่ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ถนนวังสามหมอ-คำพิมูล ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ อุดรธานี
ระยะ10 / 3.5
ผู้จัด
หมายเลขโทรศัพท์088-067-0016, 086-469-2699
เฟซบุ๊ก
สมัครออนไลน์https://forms.gle/2eQ3ixtU8kNKXQ7B8
เว็บ
หมายเหตุ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org