จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน มกราคม 2559

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
9 จอมสุรางค์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 10.5 / 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 วิ่งเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 25 / 10.5 / 5 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
10 ด่านซ้ายมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด 2559 4 / 10 หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย
10 แมคคอร์มิคมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 7.2 ลานหน้าแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
10 คณาพญามินิมาราธอน 5 / 10.5 โครงการ CANAPAYA ถ.พระราม 3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
10 สามเหลี่ยมมินิมาราธอนครั้งที่ 1 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ต.ในเมือง จ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 เดอะ โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2559 สนามที่ 10 50 / 25 / 10 / 3 สวนป่าเชิงอนุรักษ์ เขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว (ถ้ำประทุน) พัทยา จ.ชลบุรี
17 สสส.จอมบึงมาราธอน 2559 3 / 10.5 / 21.1 / 42.195 ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
17 TPA CHARITY RUN FOR RAMA 2016 10 / 5 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพ
17 พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอนครั้งที่ 6 10.5 / 3.5 ข่วงเมืองน่าน จ.น่าน
23 เดิน-วิ่งนานาชาติการกุศล เพื่อความยุติธรรม ครั้งที่ 7 5 / 10.5 / 21.1 อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
24 Sports Science Mahidol Minimarathon 10.5 / 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 Let's Rock Run 10 / 5 สวนหลวง ร.๙
24 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 5 /10.5 / 21.1 / 42.195 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
24 เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 20.85 / 10.1 / 2.4 สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
24 ง้าวเงินมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า)ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรงาว อ.งาว จ.ลำปาง
24 เคเอ็นอาร์ เซนิค เทรล รัน 21 Khao Yai Nature Retreat
24 65 ปี ศรีอยุธยา & King Power Mini marathon 10.5 / 4 โรงเรียนศรีอยุธยา
24 มอ.ว.มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 10.5 / 4 ม.สงขลานครินทร์
30 เดิน-วิ่งส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 10.5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
30 2016 The North Face 100K 100 / 50 / 25 / 15 ปากช่อง,นครราชสีมา
31 HELLO KITTY RUN BANGKOK 5 Airport rail link สถานีมักกะสัน กรุงเทพ
31 ศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 4.5 / 10.5 เทศบาลตำบลศรีสุนทร จ.ภูเก็ต
31 BITEC Half Marathon 2016 21.1 / 10.5 / 5 BITEC บางนา
31 "ไทยคม10K2016" มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล 10 / 5 / 3 หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก
31 เภสัช มอ. เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 10.5 / 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
31 อบจ.กำแพงเพชรซูปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 5 / 16 ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยาน(ริมปิง) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
31 แควน้อยบำรุงแดนมาราธอน 2016 3.5 / 10.5 / 21.1 / 42.195 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
31 ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 21 / 10 / 3 สมุทรสงคราม
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org