จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน ตุลาคม 2560

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
1 Wacoal Motion Road 100 2017 100 / 70 / 40 เจ พาร์ค ศรีราชา ชลบุรี
1 วิ่ง-สานสัมพันธ์ชมรมวิ่ง ครั้งที่ 11 42 / 30 / 21 / 12 หาดใหญ่
1 Seaside Running "วิ่งข้างคลื่น" 9.2 ชายหาดชะอำ เพชรบุรี
1 วิ่งปลุกภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2017 21 / 10 / 2.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1 SG Run for Our Teachers 2017 12 / 6 / 2.5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ
1 Isuzu Roboman 4x4 10 Miles Trail Challenge 2017 เทรล 20 ไมล์ / 10 ไมล์ / 4 กม. เขานางหย่อง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
1 AC V Run 2017 10 / 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
1 วิ่งแม่กันยา มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ 21 / 10.5 / 5 วัดสามจุ่น อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1 Run for dek thai 2017 10 7.5 / 5 / 2.5 สวนลุมพินี, กรุงเทพ
1 เดินเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 2560 2.5 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
1 เดิน-วิ่ง สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 10 / 3 สถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ
1 Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2017 21.1 / 10.5 / 5 สะพานพระราม 8, กรุงเทพ
1 วิ่งครอบครัว การกุศล 50 ปี ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี 5 / 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ
1 10th Anniversary Millennium Charity Run 10 / 5 Millennium Resort Patong Phuket, Phuket
1 วิ่งด้วยกัน ณ เมือง ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต
2 Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2017
7 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี 9 สนามที่ 21 5 / 3.5 รพ.สต.บ้านคำหมูน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
7 Run to Give มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 5 / 2.5 สวนลุมพินี
7 Fight Breast Cancer The Obstacle Run 2017 5 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
8 The Great Relay Bangkok
8 เมืองไทยมาราธอน 2017 สะพานพระราม 8 กรุงเทพ
8 กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน 2017 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หลักสี่
8 RUN FOR BANGBAN 12 / 6 ทุ่งบางบาล
8 Turtle Fun Run ปีที่ 13 10.5 / 4.5 ประตูเมืองภูเก็ต
8 Rayong Unity Run 2017 10.55 / 5 หาดแหลมสน อ.แกลง จ.ระยอง
8 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน 2017 10 / 1.5 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
8 ๙ ตามรอยพ่อ 9 / 4.9 สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี
14 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี 15 สนามที่ 14 10 / 5 / 3.5 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม จ.สกลนคร
14 Noen Maprang Scenic Marathon 2017 10.5 / 21.1 / 42.195 อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
15 Run Against Cancer Super Mini Marathon 2017 15 / 10 / 5 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
15 มินิมาราธอนเพื่อการกุศล “ผู้สูงอายุล้านนาพาวิ่ง” 7.5 สถาบันการพลศึกษา (สนามกีฬาเทศบาล) จ.เชียงใหม่
15 ๒๐ ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอน 10.5 / 5 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 วิ่งสานสัมพันธ์สองฝั่งทะเล 2017 35 ที่ว่าการอำเภอระโนด สงขลา
15 OPS Running Charity 2017 10.34 / 5.21 ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
15 เดิน-วิ่ง กฐินสามัคคีมหากุศล วัดเก้าเลี้ยว 2560 12.5 / 4.5 วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
19 RTCOG Mini-Marathon 2017 10 / 3.5 โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่
21 Ultra-Trail Nan 100 2017 100 / 50 / 10 อำเภอปัว จังหวัดน่าน
21 Ultra-Trail Chianrai 2017 122 / 66 / 38 / 20 สิงห์ปาร์ค เชียงราย
21 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี 9 สนามที่ 22 5 / 3.5 รพ.สต.บ้านสังเปลือย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
22 Challenge Kanchanaburi 2017 ไตรกีฬา (1.9, 90, 21) / (1.5, 40, 10) เขื่อนศรีนครินร์ จังหวัดกาญจนบุรี
22 Lanka Luang 2017 60 / 35 ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ เชียงราย
22 Happiness run 2017 ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 21 / 10 / 5 / 3 วิหารเซียน ชลบุรี
22 ย่าโม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 / 10.5 / 3.2 ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 นครราชสีมา
22 เกษตรราชภัฏ SKRU เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 10 / 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
22 ฟันดีสุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 10.5 / 3 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
28 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี 15 สนามที่ 15 10 / 5 / 3.5 โรงพยาบาลเต่างอย จ.สกลนคร
29 ฟันรัน & มินิมาราธอน คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
29 Khao Yai Super Mini-Half Marathon 2017 32 / 16 / 8 / 5 เดอะ บลูม เขาใหญ่ ต.ปากช่อง นครราชสีมา
29 วิ่ง นวมินท์ 30 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 12 / 5 / 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org