จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
3 Vang Vieng Trai 2018 100 / 65 / 30 / 15
4 Bangsaen42 2018 42.195 Bangsaen Heritage Hotel
10 โป่งแยงเทรล 2018 10/23/45/66/100/166 สวนพฤกษ์ศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10 Mae Salong Trail 2018 ดอยแม่สลอง
11 สวนผึ้ง Mini Half Marathon 2018
11 Lanna Half Marathon 2018
17 Laguna Phuket Triathlon 2018
18 Lanka Luang Mountain Run 2018 ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ
18 Xterra Nongyai Trail Run 2018 อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
24 Relentess Endurance Run 2018 24 ชั่วโมง/ 12 ชั่วโมง/ 6 ชั่วโมง Krasang, Buriram, Thailand
25 Muaklek Half Marathon 2018 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org