จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
5 เดินวิ่งเพื่อน้อง 65 โรงเรียนไชยปราการ 2022 5.5 โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
11 Mae Salong Trail 2022 ดอยแม่สลอง เชียงราย
26 เขาใหญ่มาราธอน 2022 5/10/21/42 เขาใหญ่
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org