จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน ธันวาคม 2564

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
5 Khlong Madeua trail 2021 5/10/15/25 จ.นครนายก
12 Bangkachao RUN 2021 21 / 13 / 4 บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ
12 เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อนันทบุรีฯ มินิมาราธอน 2021 10.5 / 5 / 3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
18 Khaoyai 100K Ultra Road Marthon 2021 100 / 60 เขาใหญ่ โคราช
19 Lamphun Half Marathon 2020 21 / 10 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
25 Mae Kumpong Trail 2021 50 / 40 / 30 / 15 / 5 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว เชียงใหม่
26 แม่กำปองเทรล 2564 5/15/30/40/50 ณ สนามโรงเรียนวัดห้วยแก้ว เชียงใหม่
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org