จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน เมษายน 2565

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
3 Phangnga Sun Set Run 2021 5.5 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 เสียงโตเกียว รัน 2022 21 / 10 / 5 บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด สาขาวังไผ่ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
3 Summer Run Huakunchae 2022 10 / 5 สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการใหม่ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ (ติดหมู่บ้านเปรมอนันต์)
3 THAKHAM MINI MARATHON 2022 10 / 5 สนามโรงเรียนบ้านท่าค้ำฯ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
3 เฝ้าไร่ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่2 15 / 5 / 2 ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
9 Khao Phlai Dam BigMountain Run 2022 21/10/4 หาดท้องยาง ถนนเลียบทะเล สิชล- ขนอม นครศรีธรรมราช
10 Miss Grand Land Road 2022 10.5/5.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
23 คุณทองโบราณมาราธอน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2022 42 / 21 / 10 / 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
23 Border Trail Run 2022 ตาพระยา สระแก้ว
24 คุณทองโบราณมาราธอน ครั้งที่ 5 2022 5/10/21/42 จ.อุดรธานี
24 วิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย สนามที่1 สุพรรรณบุรี 10 / 5 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี
24 Chiangraknoi X Country 2022 12/6 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org