จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
13 Hua Hin Marathon 2018 42 / 21 / 10 / 5 หาดหัวหิน
13 วิ่ง ไปแตะขอบฟ้า PILOK-อีต่อง MINI–HALF MARATHON 2018 5 / 10.5 / 21.1 โรงเรียนเหมืองแร่อีต่อง ปิล็อก ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
20 PAT Mini Marathon 2018 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
20 วิ่งรอบกว๊านพะเยา 10/26 กว๊านพะเยา จ.พะเยา
27 หาดใหญ่มาราธอน 2018 4 / 10.5 / 21.1 / 42.195 สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org