จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน มิถุนายน 2566

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
4 Khaokho Marathon 2023 13 / 24 / 45 เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
4 Phayao Lake I วิ่งรอบกว๊าน 2023 30 / 10 / 5 ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา
10 Supersports Laguna Phuket Marathon 2023 5/10/21/42 ลากูน่า ภูเก็ต
11 รันรวมรัก ครั้งที่2 : เพื่อน้อง 2023 13 / 5 หาดแสนสุข ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
18 BODIN Double Run 2023 10 / 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
18 ลานสกามาราธอน
25 Ultra - Trail Khao kho 5 / 10 / 20 / 30 / 48 เขาค้อ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org