จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
4 Ultra Trail Phuket 2020 65 / 32 / 15
5 OWL Trail Ultra 2020 25/50/75/100 จ.เพชรบุรี
5 ไปแหล่น เชียงคานนำเด้อ มาราธอน 2020 42.195 / 21 / 10 / 5 สถานีตำรวจ เชียงคาน จังหวัดเลย
5 Khunthale Lake Half Marathon 2020 21 / 14 / 5 ริมบึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
5 Cimb Thai Triathlon Forward Asean Pride 2020 ไตรกีฬา (1.5, 40, 10) (.75, 20, 5) พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5 Sapphaya Run 2020 13 / 3 หน้าโรงพักเก่าตลาดสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
5 วิ่งให้ทัน Ep.3.1 – เชียงราย 21 / 10.5 / 5 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
11 ไทยพัฒนามินิมาราธอน 2020 10 / 5 สวนหลวง ร.9
12 Minimal Trail 2020 5/14/29/43 อุทยานแห่งชาติแม่วะ จ.ลำปาง
12 เมืองพนัส มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่18 21 / 10.5 / 5 สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
12 TRANG Marathon 2020 42 / 21 / 10 / 5 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดควนขัน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
12 Brooks Run For The Wild 2020 32 / 21 / 14 / 5 อบต.เขาพระ จ.นครนายก
12 Lampang Half Marathon 2020
12 K&K เดิน-วิ่งการกุศลครั้งที่ 14 เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เคแอนด์เค สาขาสามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12 UTK Run Fun Fair 2020 10 / 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12 Jampalor Minimarathon 2020 10 / 5 / 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
19 Active Run @ Nakhon Nayok 2020 5/13/21 ห้วยน้ำโจนรีสอร์ท จ.นครนายก
19 Pattaya Marathon 10/21/42 พัทยา จ.ชลบุรี
19 Chiangrai 21.1 Marathon 2020 21 / 10 วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
19 Good View Run Mini Half Marathon 2020 21 / 10 / 5 สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี
19 วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน “Run with wings” 16 / 8 / 4 ศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กองทัพอากาศ จ.กรุงเทพฯ
19 ค่ายบางกุ้งรัน 13 / 5.9 / 3 ค่ายบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
19 ABAC 50th Anniversary Family Run 2020 10.5 / 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
19 วิ่ง 100 คนพันธุ์ไมล์ ไททุ่งกุลา 16 ไมล์ / 8 ไมล์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
19 ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี2 21.1 / 10.5 / 6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 Lak Muang Run Tonight 2020 10 / 4.5 หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
26 Khaoeto Ultra trail 2020 30/50 ณ ป่าในเมือง เขาอีโต้ ปราจีนบุรี
26 Giving for saving life, Songkhla Hospital 2020 14 / 5 โรงพยาบาลสงขลา
26 Wild Animal Run Mini Marathon 2020 10 / 5 / 3 พุทธมณฑล
26 เดิน วิ่ง และปั่น เพื่อโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ครั้งที่ 3 10 / 5 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
26 Oxygen RUN for LIFE 2020 12.5 / 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
26 เดิน-วิ่ง การกุศล “Charity TB Run 2020 Mini Marathon ครั้งที่ 4 10 / 5 / 2.4 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
26 Khao Eto ULTRA TRAIL 2020 50 / 30 ป่าในเมืองเขาอีโต้ ปราจีนบุรี
26 Phahob Trail 2020 6/16/30/50 สำนักสงฆ์วนาธรรม บ้านแม่เกี๋ยง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
26 The Natural Run 2020 10 / 5 เขื่อนขุนด่านปราการชล
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org