จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กรกฎาคม 2564

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
3 Suunto The Westwind Trail Presented by Mama 2021 118.5 / 77.5 / 59.5 / 42 / 32.2 / 10.6 ขุนแม่ยะ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
4 ศึกเจ็ดเสมียน3 ตอน ศึกไมยราพณ์ 2021 จ.ราชบุรี
4 Photo Run 3 10 / 3.5 ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
4 Photorunชวนวิ่ง ครั้งที่2 10 ศูนย์ประชุมนานาชาติ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
4 Phraphutthachay Monkey Run 10k 2021 10 / 6 / 3 วัดพระพุทธฉาย รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา จ.สระบุรี
11 TRANG Marathon 2020 42 / 21 / 10 / 5 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดควนขัน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
11 Marines Marathon 2021 42 / 21 / 10 / 5 หาดเตยงาม ค่ายนาวิกโยธิน สัตหีบ
11 น่านฟ้ารัน 2021 10 / 5 โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
18 Active Run @ Nakhon Nayok 2021 5/10/21 ห้วยน้ำโจนรีสอร์ท จ.นครนายก
18 Minimal Trail 2020 10/31/45 อุทยานแห่งชาติแม่วะ จ.ลำปาง
18 มหัศจรรย์แห่งแสง 2021 10 / 5 / 3 ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี
18 Chanthaburi Sub-1 Challange 10
18 Columbia Trail 2021 5/10/26/50 Brookside valley resort ระยอง
18 Khiri Wong Kot Trail 2021 30/12/6 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ จังหวัดดอุดรธานี
18 Kumphawapi HALF Marathon 2021 21 / 10 / 5 วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 LE NOI RUN 2021 21.1 / 12 / 5 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
24 Ultra Trail Phuket 2020 65 / 32 / 15
25 เขาหลังบ้านเทรล 11/22/33 เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
25 Mae Khanin Trail 2021 47 / 26 / 11 / 3 บ้านแม่ขนิลเหนือ จ.เชียงใหม่
25 Run for Dome 2021 วิ่งชมเขา เราทำเพื่อน้อง 21 / 11 / 5 โรงเรียน เนินมะปรางศึกษาวิทยา จ.พิษณุโลก
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org