จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน สิงหาคม 2566

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
4 AKHA Trail 2023 78 / 55 / 30 / 15 บ้าน ผา ฮี้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
6 Scenic 1/2 Marathon Rayong 21.1 หาดแหลมเจริญ
13 WALK TO RUN Camping 2023 21 / 10 / 5 ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
26 Songkhla Marathon 2023 ที่:สวนสาธารณะสงขลา จังหวัดสงขลา
27 Songkhla Marathon 2023 5 / 10 / 21 / 42 ลานเก้าอี้สีดำ หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org