จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กันยายน 2565

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
4 Khao Eto Ultra Trail 2021 55 / 33 / 23 / 10 ป่าในเมือง เขาอีโต้ ปราจีนบุรี
18 CHONBURI AUTHENTIC HALF MARATHON 2022 21 / 10 / 5 สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา จังหวัดชลบุรี
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org