จิมรันนิ่ง

ทัวร์ โซล-เกาหลีมาราธอน 2017 ค่ะเปลี่ยนรายการเที่ยวใหม่ค่ะ

JB0000665
(58.9.90.64)
ตามคำขอ ไม่ไปเที่ยวสกีรีสอร์ท ขอเปลี่ยนแบบสบายๆ
จัดให้ค่ะ มีออนเซ็นด้วยนะค๊ะ เชิญค่ะโปรแกรมใหม่

                               จิมรันนิ่งพาวิ่งMARATHONและเที่ยว
             SEOUL – SUANBO  – SEOUL 3N 4D ON 17-21 MAR 2017
 
วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
01.20 น.  บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเที่ยวบินที่   ….
08.40 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

                                     ข้อแนะนำ
 ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร  ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ


วันที่สองของการเดินทาง   เกาะนามิ- โอลิมปิคสเตเดี่ยม – ตลาดทงแดมุน
                                    ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชั่วโมง 
                            (เวลาเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ ชั่วโมง)
 
               เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณะรัฐเกาหลี
               ใต้  หลังจากตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทาง
               ไปเมืองชุนชอน ด้วยรถบัสปรับอากาศ เลียบพรมแดนทะเล
               เหลือง  ที่กางกั้นคาบสมุทรเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ ข้าม
               สะพานยองจองที่ยาวที่สุดในประเทศ
        เช้า (1)      รับประทานอาหารเช้า อูด้ง ที่ภัตตาคาร
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) เมืองนี้ได้รับ
               สมญานามว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบมีทัศนียภาพที่สวยงาม
               เหมาะแก่การพักผ่อน นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ(NAMI
               ISLAND) สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิตWINTR LOVE SONG
               สถานที่นัดพบกันครั้งแรกของ Jun Sang และ Yu Jin อิสระให้
               ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมความงามของต้นไม้สีน้ำตาลแดงที่  
               ทอดยาวตลอดสองฝั่งถนน ซึ่งมีทั้งต้น Chestnut Trees ,
               White Birches, Ginkgo Trees, Maple Treesและ ต้นไม้อื่นๆ 
               ที่สวยงามอีก หลายชนิด  ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลา
              โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความรัก จะรู้สึกว่าถนน
               แห่งความงามสายนี้สั้นเกินไป
        เที่ยง (2)    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKKALBI 
               ทัคคาบี้ ไก่ผัดซอส เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองชุนชอนไก่หั่น
               ชิ้นพอคำ ผัดกับผัก กะหล่ำปลีพริกหวานเห็ด หรือ เป็นผักตาม
               ฤดู ผัดกับซอสแดง พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
               จากนั้นเดินทางสู่ กรุงโซลใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม.  นำ
               ท่านสู่ ตลาด ทงแดมุน สิ่งหนึ่งที่เกาหลีขึ้นชื่ออย่างมากก็คือ
               การเป็นแหล่งช็อปปิ้งอีกแหล่งที่สำคัญของโลก ทำให้เหล่านัก
               ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาหลีต่างไม่พลาดที่จะไปทำกิจกรรม
               สุดฮิตอย่างการช็อปปิ้งสินค้านานานชนิดที่มีให้เลือกกันอย่าง
               จุใจ ทงแดมุน ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีความสำคัญและน่าสนใจ
               อย่างมาก เพราะมีร้านรวงต่างๆ มากมายตั้งอยู่ให้คุณได้เดิน
               ช็อปปิ้ง จนคุณอาจจะกระเป๋าแฟ๊บโดยไม่รู้ตัวก็ได้ สำหรับ
               Dongdaemun นั้น ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของนัก
               ท่องเที่ยวชาวไทยเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้า
               ราคาถูก ที่คล้ายๆ กับแถวประตูน้ำ หรือแพตตินั่มบ้านเรา ทำให้
               เป็นสถานที่ช็อปปิ้งที่ไม่ว่าจะมาเที่ยว เกาหลี ด้วยตนเองหรือมา
               กับกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเยือนย่านนี้ เพราะว่าสินค้าที่มีจำหน่ายอย่าง
               มากมายนั้นล้วนที่ราคาที่น่าประทับใจ ให้กับขาช็อปชาวไทย
               ด้วยการต่อราคากันกระจาย ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญของย่าน
               ช็อปปิ้งแห่งนี้  จากนำทุกท่านสู่งานเอ็กโปร์ รับเบอร์วิ่ง และ
               ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์กีฬา
       ค่ำ (3)     รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร SHABUSHABU
               ชาบูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆประกอบด้วย
               หมูสไลซ์ เห็ดสด ผักสดต่างๆ น้ำซุป และเส้นอุด้ง  ซึ่งขาดไม่
               ได้ในการทานชาบู พร้อมด้วยข้าวสวย เครื่องเคียง หลากหลาย

        นำท่านเข้าพักโรงแรม BENIKIA หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม    มาราธอน – ทะเลสาบชุงจู – ซูอันโบ

        เช้า (4)      รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
               นำ คณะนักวิ่ง สู่ สนามวิ่ง โซล มาราธอน  จาก โอลิมปิคพาร์ค
               จนถึง สปอร์ต คอมเพลค ที่เขต จัมซิล 
       เที่ยง (5)         รับประทานอาหาร กลางวัน 
               หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวิ่งมาราธอนแล้ว นำท่านสู่ เมืองแห่ง
               ธรรมชาติ ที่โอบล้อมด้วยภูเขา เมืองซูอันโบ ระหว่างทางท่าน 
               จะได้สัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติ และ ทะเลสาบ ที่อยู่ใน
               อุทยานแห่งชาติ วอรัคซาน(WORAKSAN NATIONAL PARK)
               ซึ่งเป็นอับดับสอง รองมาจากทะเลสาบ โซยัง ระหว่างทางท่าน
               จะได้ชื่นชมความงามของผาหินรูปต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย
               พันปีมาแล้ว และเรื่องราวตำนานรักอันแสนเศร้า “อีหวั่น” กวี
               และนักปกครองที่สำคัญของเกาหลี กับ หญิงสาวชาวบ้าน   
               “ทูยัง “  นอกจากนั้นยังมีไผ่สวรรค์ ริมทะเลสาบ ซึ่งเป็นสิ่ง
               มหศจรรย์อันดับหนึ่งของเมือง ทันยาง
       ค่ำ (6)          รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร SHABUSHABU 
               ชาบูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย
               หมูสไลซ์ เห็ดสด ผักสดต่างๆ น้ำซุป และเส้นอุด้ง พร้อมด้วย
               ข้าวสวย และเครื่องเคียง หลากหลาย
  นำท่านเข้าพักโรงแรม  DANYANG DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า
               จากนั้นอิสระกับสวนน้ำ Aqua World  เป็นการอาบน้ำแร่ แบบ
               ส่วนตัวหรือเป็นแบบสวนน้ำ ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ 
                   (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ ไม่รวมค่าเข้าบริการ )

วันที่     สตอร์เบอรรี่ฟาร์ม–โสม-ฮอดเกนามู–คอสเมติค–ช้อปปิ้งเมียงดง
       เช้า (7)         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
               นำท่านสู่ สตอร์เบอรรี่ฟาร์ม เป็น ฟาร์มสตอร์เบอร์รี่ที่ ปราศจาก
               สารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้โดยไม่ต้องล้างน้ำ ในฟาร์มนี้
               ให้ ท่านอิ่มกับสตอร์เบอรรี่ แก้ว บรรจุด้วยสตอร์ลูกโตๆ ให้
               ท่านได้ สัมผัสต้นสตอร์เบอรรี่พร้อมถ่ายรูปในอิริยาบถ ต่างๆ
      เที่ยง  (8)      รับประทานอาหารกลางวัน BBQ BUFFET ให้ท่านเต็ม
                อิ่มจุใจกับบริการ ปิ้งย่างเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น หมูหมัก เนื้อไก่
                หมักซอสเกาหลี เนื้อ  เป็ด  และเครื่องเคียงอื่นๆอีกมากมาย
                พร้อมกับกิมจิ ผักสด ชนิดต่างๆที่สรรสร้างไว้บริการทุกท่าน
                จากนั้นเดินทางสู่ กรุงโซลใช้เวลาเดินทางประมาณ ชม. 
                เที่ยวชม GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดใน
                เกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะ
                เชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยว
               โสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ ปี  ถือได้ว่าเป็นโสมที่มี
               คุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง
              โสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
               ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดี ซึ่งรัฐบาล
               รับรอง  ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคา
               ถูกกว่าเมืองไทย เท่า สมุนไพรบำรุงตับ (RAISON TREE)
               เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก  ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็น
               เวลายาวนานกว่า 20  ปี สมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจาก
               เมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ด
               พันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก
               มลภาวะใดๆ  เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สี
              ทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษา
              อาการเมา ร้อนในกระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทาง
              การแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสาร
              โพแทสเซียมไนเนรต  ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้น
              เลือด  ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับและไตได้
               และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกิน และ
               เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ  ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมี
               สรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่
               COSMETIC OUTLET เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะ
               เป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า
               น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับของแถมมากมาย
  
       ค่ำ (9)           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ซัมเกทัง GINSENG
               CHICKEN SOUP ไก่ตุ๋นโสมอาหารสุขภาพ  ซึ่งเสริ์ฟในหม้อดิน
               ท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือด พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาด
               กำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความ
               สะอาด นำเครื่องในออกทั้งหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ
               เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และ รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลง
               ไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนเนื้อไก่ล่อน ท่านสามารถรับ
               ประทานได้อย่างสะดวก   จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเมียงดง
               (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำ
               ของเกาหลี  ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้ เมโทรมิโดป้าและ
               ห้างสรรพสินค้าชินเซแกและห้างมิลเรโอเร่ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดิน
               และบนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้ เครื่อง
               ประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อ นักแต่ง
               ตัวทั้งหลาย  ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร
               เพื่อแวะรับประทานอาหารได้  ก่อนไปซื้อของต่อสุดปลายถนน
               เมียงดง  ซึ่งพื้นที่เป็นเนินมีโบสถ์เมียงดงถือว่าเป็นศูนย์กลาง
               ของศาสนาคาทอลิกในเกาหลี
  นำท่านเข้าพักโรงแรม ณ กรุงโซลระดับ ดาวเกาหลี  BENEKIA 
                 HOTEL OR SML  อิสระตามอัธยาศัย

วันที่        น้ำมันสนเข็มแดง -ดิวตี้ฟรี– นัมซานวิวพ้อย –โรงงานพลอย 
       เช้า (10)          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
               แล้วนำเที่ยวชมสมุนไพรสนเข็มแดง RED PINE ซึ่ง ผลิต
               จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี จะใช้ต้นสนเข็มแดงจาก
               ยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือ มาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อม
               กับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมา เป็นน้ำมันสนเข็มแดง
               ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70เปอร์เว็นต์ 
               โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ แคปซูล ต้องใช้ใบสน
               เข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและ
               วิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้   จากนั้นนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้า
               แบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนัก
               ท่องเที่ยว พบสินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง 
               ชาแนล กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอ
               เดอร์ รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง “อาโมเร /ซัลฮวา
               ซู /เฮรา ” เครื่องสำอางดังของเกาหลี  
               จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ที่ถูกขุดขึ้นในสมัยโชซอน
               มีอายุราว ๆ 600 ปี ต่อมาใน ค.ศ. 2002 รัฐบาลเกาหลีได้มีการ
               พัฒนาและปรับปรุงคลองชองเกชอนใหม่ โดยฟื้นฟูธรรมชาติทั้ง
               สองฝั่งคลองชองเกชอนใหม่  โดยผันน้ำจากแม่น้ำฮันเพื่อให้
               คลองมีน้ำตลอดทั้งปี  โดยมีแนวกั้นน้ำเพื่อทำเป็นน้ำตกตลอด
               แนวคลองชองเกชอน และมีการสร้างน้ำพุเพื่อความสวยงามจน
               ทำให้ปัจจุบันนี้ คลองชองเกชอน ได้กลายเป็นสถานที่ท่อง
               เที่ยวใจกลางกรุงโซล เพราะที่นี่ตลอดทั้งแนวของคลองชองเก
               ชอนมีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อย ๆ มากมายให้ท่าน
              ได้เลือกทาน  เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้น่าเที่ยวชมกัน 
               บ้างตลอดทั้งสองฝากฝั่งคลองชองเกชอน  จากนั้นนำท่านย้อน
               รอยละครซีรี่ย์ชื่อดัง F4 (BOYS OVER FLOWER) ที่เขานัมซาน
               ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงโซล สูงถึง 274 เมตร บน
               ยอดเขามี หอคอยโซล (SEOUL TOWER) ใน 18 หอคอย
               เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้
               ทะเล ท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศทาง
               ถึง 360 องศา  โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และหันไปยัง
               ทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮั่น 
                           ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 
       เที่ยง (11)           รับประทานอาหารกลางวัน ณ OSAM BULGOGI
                                AT SUPERMARKET 
               นำท่านสู่โรงงานพลอยสีม่วง เป็นพลอยประจำชาติของประเทศ
               เกาหลี ให้ท่านได้ชม คอลเลคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนตุ้มหู
               สร้อยคอ หรือแม้แต่พวงกุญแจของฝาก คนเกาหลีเชื่อว่าใครได้
               ครอบครอง จะนำความโชคดีโชคลาภมาสู่ผู้ที่สวมใส่
               พาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์ของพื้นเมืองแถวสนามบิน
               ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่ง เป็นการส่ง
               ท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิเช่น บะหมี่ ซินราเมน,อุด้ง,กิมจิ,
               ช็อคโก้เลต,พาย,ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี น้ำจิ้ม
               ปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ต่างๆในราคา
               พิเศษก่อนกลับบ้าน จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทาง สู่สนามบิน
20.05 น.           เหิรฟ้ากลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ ……..
00.10 น.       เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

                              ราคาท่านละ  24,900 บาท

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ อินชอน กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป)
        และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน 
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
                         (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัย
        ทางอากาศสายการบิน
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,
        ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
        นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม 
        กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 
        ท่านละ 25,000 วอน หรือ 850 บาท /คน/ทริป)
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
        และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน
                ต้องมัดจำการเดิน 15,000 บาท สำหรับการจอง
                นับตั้งแต่วันจองภายใน วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ
                ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ
                ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วย
                สาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

                                  สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
                            ..คุณ ทิพย์.......084-523-3636….
       ID Line tipjimrunning (098-825-5327)…. Fax No. 02-040-3162
               โอนเงินที่ คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  
ออมทรัพย์ สาขาบัวขวัญ บ/ช เลขที่ 34-22-20-77-99
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
5 ม.ค. 60 20:06 (แก้ไขครั้งล่าสุด 5 ม.ค. 60 20:10 แก้ไขทั้งสิ้น 2 ครั้ง)
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org