จิมรันนิ่ง

ประชาสัมพันธ์งานวิ่งสกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

JB0003159
SakolTeam
(110.171.102.193)
งานสกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

ณ โรงเรียนสกลวิสุทธิ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

เป็นงานวิ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเอง โดยสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
https://www.facebook.com/SakolwisuthMinihalfMarathon

5 ก.ค. 64 15:51
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org