จิมรันนิ่ง

รายงานสดจากเกาะพงัน

JB008478
(1.2.129.201)
Marathon
ชายไทยออล
1. ส.อ.สุวัฒน์   ไพบูลย์
2. สันติ            ฟุ้งเฟื่อง

หญิงออล
1. วิไลวรรณ    ขำพิทักษ์
2. วีรกร       วาริศร
 

รุ่น 40-49 ปีหญิง
1. วีรกร   วาริศร
2. ศุภกร  ตอกเข็ม
3. เยาวลักษณ์   จีนงี่
5. นลินี   เทียนเงิน (ฟอร์รันเนอร์)

รุ่น 40 -49 ปีชาย
1. ชาญณรงค์   ชุมทอง (ฟอร์รันเนอร์)
2. กิตติคม     สามชุก

4. วิโรจน์   รักษาศิลป์ (ฟอร์รันเนอร์)

รุ่น 50-59 ปีชาย
1. ร.ต.ต.ประนอม    ดวงเพียราช (ฟอร์รันเนอร์)
2. สมนิตย์    กุลถวาย

5. ธรรมรักษ์    ตระการภาสสกุล

รุ่น 60 ปีชาย
1. ไพบูลย์    สามชุก
3. กิติรัตน์    ตระการภาสกุล (ฟอร์รันเนอร์)

รุ่น 70 ปีชาย
พิชิต   เนตรคุณโพธิ์เจริญ  อันดับ (ฟอร์รันเนอร์)

มินิ
อนันต์   พรมเสนีย์   ออล 1

รุ่น 30-39 ปี หญิง
อ๋อย   รามเกียรติ   อันดับ 3
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่า
30 ก.ย. 55 04:34 (แก้ไขครั้งล่าสุด 1 ต.ค. 55 13:58 แก้ไขทั้งสิ้น 4 ครั้ง)
กระทู้นี้ถูกใจ โสภา(เล็ก), สุทธิ...
1
(180.180.19.203)
โดยเฉพาะพระอาจารย์คุณลุงพิชิต....ครั้งที่แล้วคุณลุงพิชิตก็ได้นะครับ....
วิ่งเพื่อสุขภาพ...สนุกดี....
30 ก.ย. 55 12:06
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org