จิมรันนิ่ง

ผลการแข่งขันหนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 (24 กุมภาพันธ์ 2556)

JB008759
Mc.UNITED
(1.1.194.149)
                                 
สสส. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หนองห้างมินิมาราธอน’ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ ที่ 24  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  
 ณ โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์  ตำบลหนองห้าง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จัดการแข่งขันโดย ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพหนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ 
ร่วมกับ  Mc.UNITED NONGHANG MINIMARATHON KALASIN 
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  OVER ALL มินิมาราธอน 10.5 กม.    
OVER ALL ชาย  นายธรรพิณรร  ไกรยราช   ทีม/ชมรม กรีฑาโรงเรียนบัวขาว  จ.กาฬสินธุ์ 
รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,000 บาท
OVER ALL หญิง  นางสาววัชราภรณ์  มุกดาวรกรณ์  ทีม/ชมรม วิ่งเมืองแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร 
รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,000 บาท
FUNRUN กม. 
อายุไม่เกิน 13 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  เด็กชายนิพนธ์  นามเดช  ทีม/ชมรม  -
ที่  เด็กชายชลสิทธิ์  กึกญนทด  ทีม/ชมรม  เพชรสีสวาด  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  เด็กชายศรัญญู  บุริมาตร์  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กชายทวิชัย  หวังหยิบกลาง  ทีม/ชมรม  บ้านเทพพยัคฆ์  จ.บุรีรัมย์
ที่  เด็กชายอดิศักดิ์  สมศรี  ทีม/ชมรม  เพชรสีสวาด  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  เด็กชายอนิรุต  จันทอง  ทีม/ชมรม  -
ที่  เด็กชายคมวิทย์  มะลิซ้อน  ทีม/ชมรม  ก.วังงูเหลือมหนองห้าง จ.กาฬสินธุ์
อายุ 14-19 ปี ชาย รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายธนพนธ์  พลกุล  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายอนุชิต  เขจรรักษ์  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายบวรฑัต  แสนแก้ง  ทีม/ชมรม  เมืองภูอ้อม จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายกษิดิศ  พิมพ์สิน  ทีม/ชมรม  เมืองภูอ้อม จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายพงศธร  พูลทอง  ทีม/ชมรม  พูลทองทีมรัน  จ.สกลนคร
ที่  นายนฤเบศร์  ทะรังศรี  ทีม/ชมรม  เมืองภูอ้อม จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายจตุพล  สายสวัสดิ์  ทีม/ชมรม  สาธารณสุขหนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด

อายุ 20 ปี ขึ้นไป ชาย รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายพิชัย  นิราวาช  ทีม/ชมรม  อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายระดับ  โพธิสาร  ทีม/ชมรม  จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายสุรพร  เกษบุญ  ทีม/ชมรม  อิสระ
ที่  นายชนันญู  นาคเอก  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายสมพงษ์  จำปาสาร  ทีม/ชมรม  สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  จ.อ.มนตรี  ผาวงษา  ทีม/ชมรม  อบต.หนองห้าง จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายสำราญจิต  สุระพร  ทีม/ชมรม  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์  จ.กาฬสินธุ์
อายุไม่เกิน 13 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-5  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  เด็กหญิงปิยะธิดา  ยาที  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามเดช  ทีม/ชมรม   
ที่  เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผิวเรือง  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์  จ.ศรีสะเกษ 
ที่  เด็กหญิงชลิญญา  สุทธา  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์  จ.ศรีสะเกษ
ที่  เด็กหญิงฐิติกรดา  สาคะ  ทีม/ชมรม  อบต.คำสร้างเที่ยง  จ.กาฬสินธุ์
อายุ 14-19 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-5  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  เด็กหญิงสุวัจฉรัตน์  บุษบง  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภาทอง  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กหญิงศิริพร  ล้อมกัน  ทีม/ชมรม  โรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กหญิงจงกลนี  วิเชียรเขต  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่  นางสาวสุดารัตน์  วรรณทอง  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม  จ.กาฬสินธุ์  
อายุ 20 ปี ขึ้นไป หญิงรับถ้วยรางวัล 1-5  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นางรุ่งนิรันดร์  ตะประชุม  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นางอรสา  สุพัทธนา  ทีม/ชมรม  ขอนแก่น
ที่  นางบุญมี  ทองกันทม  ทีม/ชมรม  อุดรธานี
ที่  นางนิตยา  นาบุตรบุญ  ทีม/ชมรม  -
ที่  นางรุ่งเพชร  คำประวัติ  ทีม/ชมรม  -
ที่  เสาวคนธ์  โพธิสาร  ทีม/ชมรม  -
ที่  นางลำไย  สรเสน  ทีม/ชมรม  -
มินิมาราธอน 10.5 กม.  
อายุไม่เกิน 13 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-7   รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  เด็กชายพิพัฒน์  ขัตติยะ  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กชายชวน  ใจซื่อ  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  
ที่  เด็กณรงค์  ชาญสูงเนิน  ทีม/ชมรม   
ที่  เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้านจักร  ทีม/ชมรม  เพชรสีสวาด  จ.ร้อยเอ็ด  
ที่  เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนแก้ว  ทีม/ชมรม  กรีฑาโรงเรียนบัวขาว  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กชายกิตติศักดิ์  อุทรักษ์  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กชายนนทวัช  หนองสูง  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์  จ.กาฬสินธุ์
อายุ 14-19 ปี ชาย รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  ทีม/ชมรม  
ที่  ณัฐพล  ดุลชาติ  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์โรงเรียนบัวขาว  จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายจิรายุส  พละศักดิ์  ทีม/ชมรม  สาธารณสุขหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ที่  ทีม/ชมรม  
ที่  นายจักรพรรดิ  โพธิกะ  ทีม/ชมรม  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
ที่  ณัฐวัตร  รังกลิ่น  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม  จ.กาฬสินธุ์  
ที่  นายทรรศศพล  ศรีหัวโทน  ทีม/ชมรม  เพชรสีสวาด  จ.ร้อยเอ็ด
อายุ 20-24 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายธนชาติ  กองอุดม  ทีม/ชมรม  เค้กครีมสปอร์ต เต่ารันนิ่ง  
ที่  นายอรรณพ  จำพล  ทีม/ชมรม  เค้กครีมสปอร์ต  
ที่  นายภูวดล  ทองมา  ทีม/ชมรม  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายสายันต์  ทาทอง  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายปรัชญา  คู่กะเมืองแสน  ทีม/ชมรม  เค้กครีมสปอร์ต
ที่  นายอำพล  สายรัตน์  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายสิทธิพร  ศรีหวาด  ทีม/ชมรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่  นายกฤษฎา  ทองสน  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายอานันท์  ทวาเรศเรืองคาม  ทีม/ชมรม  บางแสน
ที่ 10  ชาญชัย  ภูซ้ายสี   ทีม/ชมรม  ค.คนชอบวิ่ง  ว.ฬ.ว.
อายุ 25-29 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายวัฒนศักดิ์  พิตวงษ์  ทีม/ชมรม  ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพนาเชือก  จ.มหาสารคาม
ที่  นายณัฐวุฒิ  พระเขียนทอง  ทีม/ชมรม  วิ่งเมืองแก้วกอท
ที่  ว่าที่ ร.ต.รัฐกร  จุรีมาศ  ทีม/ชมรม  ร้อยเอ็ด
ที่  นายก้องหล้า  คนยืน  ทีม/ชมรม  ชมรมวิ่งเมืองแก้วมุกดา  จ.มุกดาหาร
ที่  นายเจษฎาพงศ์  เมืองศรี  ทีม/ชมรม -
ที่  นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุง  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายยงยุทธิ์  ทองเจริญ  ทีม/ชมรม  อิสระ
ที่  ว่าที่ ร.ต.ณัฐยศ  ทองมั่น  ทีม/ชมรม  วิ่งนิดารวีอุบลราชธานี
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่ 10  ทีม/ชมรม  -
อายุ 30-34 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายคาลม  แสนสุข  ทีม/ชมรม  ยโสธร
ที่  นายชานุ  สิงห์กันต์  ทีม/ชมรม  นครพนม
ที่  นายพันนา  ทศตูชัย  ทีม/ชมรม  ผามออีแดง
ที่  นายไพศาล  คำหวาน  ทีม/ชมรม  POLLMAN KHONKAEN
ที่  นายกิตติชัย  ศาลางาม  ทีม/ชมรม  ยโสธร
ที่  นายธนพล  อัครสุลเกียร์  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายเปรมพิชัย  ลีแวง  ทีม/ชมรม  จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายประจักษ์  อุปพงษ์  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นายธีรวัฒน์  โสภา  ทีม/ชมรม  -
ที่ 10 นายอภิรัฐ  ศรีจำพลัง ทีม/ชมรม  หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์
อายุ 35-39 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายสันติ  ลุนจักร  ทีม/ชมรม  สุริยะปฏิทิน จ.สกลนคร
ที่  นายบรรดิษฐ์  ศาลางาม  ทีม/ชมรม  วิ่งเมืองแก้วมุกดา  จ.มุกดาหาร
ที่  นายชวลิต  ศรีสมพจน์ ทีม/ชมรม  -
ที่  นายสุนิษา  มีหนองใหญ่  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายอภิชาต  ภูลมผา  ทีม/ชมรม   
ที่  นายวชิระ  ภนมแก่น  ทีม/ชมรม  กรีฑาแวนฟาร์  จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายวรานันท์  สมทรัพย์  ทีม/ชมรม  -
ที่  นายยุทธนา  ออมสิน  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นายสุพจน์  ทวีรุ่งเรือง  ทีม/ชมรม  -
ที่ 10 นายอภิชาต  ศรีพอ ทีม/ชมรม  หนองห้าง  จ.กาฬสินธุ์
อายุ 40-44 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-20  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายสุชาติ  สกุลกล่อม  ทีม/ชมรม  บางแสน
ที่  นายทะนง  พระภูมิชำนาญ  ทีม/ชมรม  มุกดาหาร
ที่  นายวิชิต  ไชยรา ทีม/ชมรม อ.ภูพาน  จ.สกลนคร
ที่  นายนิพนธ์  ขจรบุญ  ทีม/ชมรม  อิสระ
ที่  จ.ส.อ.ปราโมทย์  โคตรพัฒน์  ทีม/ชมรม  หนองห้าง  จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายสุคนธ์  ทวีรุ่งเรือง ทีม/ชมรม  -
ที่  นายสมศักดิ์  ปรุงเรณู  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม  จ.กาฬสินธุ์
ที่  ร.ต.ต.คมศักดิ์  ไทยยัง  ทีม/ชมรม  เดินวิ่งสวนหนองจอก  กรุงเทพมหานคร
ที่  นายวิจัย  โฮมวงศ์  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่ 10 นายอัษฎางค์  คำประวัติ ทีม/ชมรม  ชมรมวิ่งสิงห์บุรี
ที่ 11  นายมณีรัตน์  จันทลักษณ์  ทีม/ชมรม  -
ที่ 12  ด.ต.ชวนพิศ  ศรีชะตา  ทีม/ชมรม  -
ที่ 13  นายปนะสิทธิ์  มูลโยธา ทีม/ชมรม  วิ่งมหาสารคาม
ที่ 14  นายสุนทร  หนองห้าง  ทีม/ชมรม  หนองห้าง  จ.กาฬสินธุ์
ที่ 15  นายจิรคุณ  ลิมังกร  ทีม/ชมรม  บึงสามพันเพชรบูรณ์ 
ที่ 16  นายสกุลสิทธิ์  ราโชติ  ทีม/ชมรม  เทศบาลตำบลชัยวารี  จ.ร้อยเอ็ด
ที่ 17  นายเป็นหนึ่ง  ท้าวอนนท์  ทีม/ชมรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 18  ด.ต.จำนงงค์  ไชยขันธ์  ทีม/ชมรม  -
ที่ 19  นายประจวบ  อินนอก  ทีม/ชมรม  -
ที่ 20 ทิวากร  พิมพ์สิน ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม  จ.กาฬสินธุ์
อายุ 45-49 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-20  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายศุภสิทธิ์  พลพิลา ทีม/ชมรม  ร้อยเอ็ด
ที่  นายเสน่ห์  สุทธิประภา ทีม/ชมรม  จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายถาวร  นาบุตรบุญ ทีม/ชมรม  ขอนแก่น
ที่  นายภาพ  ฟองอ่อน ทีม/ชมรม  สุริยปฏิทิน  จ.สกลนคร
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่  นายนพรัตน์  จอมสมสา ทีม/ชมรม  แซงบาดาล  ร้อยเอ็ด
ที่  นายสุรศักดิ์  ไชยธงศรี ทีม/ชมรม  -
ที่  นายสุริยา  เพ็งพุทธ  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นายพงษ์สวัสดิ์  อินทร์งาม ทีม/ชมรม  -
ที่ 10 นายภานุวัตร  บุตรไชย ทีม/ชมรม  -
ที่ 11  ด.ต.ยศกร  สรรพวุธ ทีม/ชมรม  -
ที่ 12  นายสัมฤทธิ์  ไพจิตรโยธี  ทีม/ชมรม  รักวิ่งสกลนคร
ที่ 13  นายสุรนันท์  ตาไข ทีม/ชมรม  มหาสารคาม
ที่ 14  ด.ต.ภูชุน  นิลนวล ทีม/ชมรม  -
ที่ 15  นายศิริชัย  มงคลสิทธิ์ ทีม/ชมรม  -
ที่ 16  นายดำรง  สัญจรเลิศ ทีม/ชมรม วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม จ.กาฬสินธุ์
ที่ 17  นายศิริพงษ์  เจริญชัย ทีม/ชมรม  นกน้อย 2002
ที่ 18  นายสุรศักดิ์  ราชแผน ทีม/ชมรม  ขอนแก่น
ที่ 19  นายพูลศักดิ์  ทองโสม ทีม/ชมรม  -
ที่ 20 นายลำพันธ์  ตรีทันวา  ทีม/ชมรม  ชุมชนเทศบาลชัยวารี  จ.ร้อยเอ็ด
อายุ 50-54 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายบุญช่วย  อุทรี ทีม/ชมรม  ฟอร์รันเนอร์
ที่  อธิวัฒน์  พัฒน์ธนกิตติโชค ทีม/ชมรม  บุรีรัมย์
ที่  นายไสว  ทองแท้ ทีม/ชมรม  ไข่มุกอันดามันภูเก็ต
ที่  นายพนม  ทองกันทม ทีม/ชมรม  วังมัจฉาอุดรธานี
ที่  นายเทวัญ  กสิพันธ์  ทีม/ชมรม  สวนพญาแถน  จ.ยโสธร
ที่  นายสมัย  บุราณเดช ทีม/ชมรม  เมืองชุมแพ  จ.ขอนแก่น
ที่  นายบุญชู  ชมภูวิเศษ ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นายปานพันธุ์  กาญจนพันธุ์ ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นายรณกร  ถิรตานนท์ ทีม/ชมรม  คนหุ่นดีศรีสะเกษ 
ที่ 10 นายอนันท์  สุขสวัสดิ์ ทีม/ชมรม  เดิน-วิ่งสภาทนายความ
ที่ 11  นายขนบ  เที่ยงดุง  ทีม/ชมรม  -
ที่ 12  นายกฤษฎา  สุพัทธนะ ทีม/ชมรม  ราชมงคลขอนแก่น
ที่ 13  จ.ส.ต.ชาญณรงค์  ขันทวงศ์ ทีม/ชมรม  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพลพบุรี
ที่ 14  นายจรูญ  ศรีสนไชย  ทีม/ชมรม  เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
ที่ 15  นายวิเศษ  ศรีเศตร ทีม/ชมรม  เมืองแก้วมุกดา  จ.มุกดาหาร
ที่ 16  นายดำรง  ไชยพิศ ทีม/ชมรม  อิสระ
ที่ 17  นายทองสวรรค์  นาบุญ ทีม/ชมรม  -
ที่ 18  นายเอกพล  ดอกพุทธา ทีม/ชมรม  -
ที่ 19  ร.อ.อุธาน  สุรเสน ทีม/ชมรม  อิสระ
ที่ 20 นายวิสูตร  หลวนเกียว ทีม/ชมรม  เขาวง ตริตี้  จ.กาฬสินธุ์
อายุ 55-59 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-20  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายประภาส  พิเชษฐ์โสภณ ทีม/ชมรม  คนหุ่นดีศรีสะเกษ
ที่  นายสมาน  ชูรัตน์  ทีม/ชมรม  หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ที่  วิรัตน์  ไม้เจริญ ทีม/ชมรม  ราชภัฏอุดรธานี
ที่  นายอาทร  สีแสน ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์  จ.บุรีรัมย์
ที่  นายเพชร  ศรีษะแก้ว  ทีม/ชมรม  กรีฑาผู้สูงอายุสุรินทร์
ที่  นายสุรพล  พิทักษ์  ทีม/ชมรม  พิทักษ์สุขภาพแก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
ที่  นายทองแดง  ภูศรี ทีม/ชมรม  ร้อยเอ็ด
ที่  นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์ ทีม/ชมรม  วิ่งเทศบาลตำบลชัยวารี  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายประวิทย์  ปาณีนิจ ทีม/ชมรม  ร้อยเอ็ด
ที่ 10 ร.ต.ต.โชติธนพงศ์  วิริยะกุล  ทีม/ชมรม  บุ่งตาหลั่ว  จ.นครราชสีมา
ที่ 11  นายกุลยดิษฐ์  ปาเวียง  ทีม/ชมรม  สวนพญาแถน  จ.ยโสธร
ที่ 12  นายประจวบ  ศิริภักดิ์ ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง  จ.ขอนแก่น
ที่ 13  นายบัณฑิต  ศิริจำปา  ทีม/ชมรม  -
ที่ 14  นายทรงเดช  โคตรพัฒน์  ทีม/ชมรม  โรงพยาบาลศรีธัญญา  จ.นนทบุรี
ที่ 15  นายอดุลย์  ขันติยะชัย ทีม/ชมรม  ไปรษณีย์บัวขาว  จ.กาฬสินธุ์
ที่ 16  นายสุทธิชู  สุทธิบริบาล ทีม/ชมรม  ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู
ที่ 17  นายคมกริช  ทุ่งสะเดาทอง ทีม/ชมรม  วิ่งชุมแพ จ.ขอนแก่น
ที่ 18  นายสุพรรณ์  สติยาตะวัตร์ ทีม/ชมรม  มหาสารคาม
ที่ 19  นายสังเวช  จอมคำสิงห์  ทีม/ชมรม  วิ่งเทศบาลชัยวารี  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ที่ 20  ไม่มารายงานตัว  ทีม/ชมรม  -
อายุ 60-64 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-15  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  ร.ต.ต.วิโรจน์  พวงมาลัย ทีม/ชมรม  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ
ที่  นายสมหวัง  พิพวงศ์ษา  ทีม/ชมรม  สุริยะปฏิทิน  จ.สกลนคร
ที่  นายชูชาติ  วุฒิสาร  ทีม/ชมรม  หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายไสว  โทนะพันธ์  ทีม/ชมรม  แดนลำดวน  ศรีสะเกษ
ที่  นายสมพงษ์  เจริญนิติกุล  ทีม/ชมรม  วิ่งนาเชือก  จ.มหาสารคาม
ที่  นายธนวัฒน์  ฉิมพาลี ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพพิมาย  จ.นครราชสีมา
ที่  นายคมศิลป์  บุญวิเศษ ทีม/ชมรม  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายชำนาญ  โต่นวช  ทีม/ชมรม  วิ่งเทศบาลชัยวารี  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายจรัญ  ฮาตระวัง  ทีม/ชมรม  วิ่งสะดืออีสาน  จ.มหาสารคาม
ที่ 10  นายณรงค์  ทิพย์ไพศาล  ทีม/ชมรม  จ.ยโสธร
ที่ 11  นายสมมิตร  วิไลลักษณ์  ทีม/ชมรม  จ.ร้อยเอ็ด
ที่ 12  นายพูลสวัสดิ์  บุญศรี  ทีม/ชมรม  สุริยะปฏิทิน  จ.สกลนคร
ที่ 13  นายบุญธรรม  แก้วประภา ทีม/ชมรม  วิ่งห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่
ที่ 14  นายทวี  ประกอบศรี  ทีม/ชมรม  หุ่นดีศรีสะเกษ
ที่ 15  นายคำแสง  บุรีรัตน์  ทีม/ชมรม  จ.กาฬสินธุ์
อายุ 65-69 ปี ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-15  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  ผอ.อำนาจ  ผิวขาว  ทีม/ชมรม  อิสระ  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายพิทักษ์  ง่าคชสาร  ทีม/ชมรม  พิทักษ์สุขภาพแก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
ที่  นายชัยศักดิ์  เมืองแทน  ทีม/ชมรม  อิสระ สกลนคร
ที่  นายทองสุข  คะเณนอก  ทีม/ชมรม  รักษ์สุขภาพนาเชือก จ.มหาสารคาม
ที่  นายอโนทัย  นุชกลาง  ทีม/ชมรม  จ.มหาสารคาม
ที่  ร.ต.ต.กฤษฎา  สังขศิลิ  ทีม/ชมรม  เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
ที่  นายสมหวัง  ตู้หงษา  ทีม/ชมรม  พิทักษ์สุขภาพแก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
ที่  นายสมชัย  หาญสมคราม  ทีม/ชมรม  จ.หนองบัวลำภู
ที่  ลุงหวัน  สุทธิ  ทีม/ชมรม  รักทานตะวัน  จ.สระบุรี
ที่ 10  นายอำนาจ  พื้นทอง  ทีม/ชมรม  เสียมทอง จ.อุบลราชธานี
ที่ 11  นายพนทอง  สุขรมั้ง  ทีม/ชมรม  -
ที่ 12  ทีม/ชมรม  -
ที่ 13  ทีม/ชมรม  -
ที่ 14  ทีม/ชมรม  -
ที่ 15  ทีม/ชมรม  -
อายุ 70 ปี ขึ้นไป ชาย  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นายดำรง  หมื่นกล  ทีม/ชมรม  อุดรธานี
ที่  นายชารี  จันทารักษ์  ทีม/ชมรม  อิสระ
ที่  จ.ส.อ.ทิน  แย้มชื่น  ทีม/ชมรม  รองเท้าบรู๊ค
ที่  นายอากาศ  ประนมศรี  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมือภูอ้อม  จ.กาฬสินธุ์
ที่  นายสงัด  แก้วเวียง  ทีม/ชมรม  หนองคาย
ที่  ANTONY  FRISH  ทีม/ชมรม  ดงลำดวนศรีสะเกษ
ที่  นายเลิศ  ริวะโต  ทีม/ชมรม  สุริยะปฏิทิน  จ.สกลนคร
ที่  นายสุรจิตต์  มทิวรรณ  ทีม/ชมรม  มหาสารคาม
ที่  นายเสถียร  ศรีสุนทร  ทีม/ชมรม  -
ที่ 10  นายพยนต์  พิมพ์แก้ว  ทีม/ชมรม  วิ่งขอนแก่น
อายุไม่เกิน 13 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-5  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  เด็กหญิงปนิตา  ภูฮาด  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง  จ.ขอนแก่น
ที่  เด็กหญิงศิรินญา  วินเตอร์ ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง  จ.ขอนแก่น
ที่  เด็กหญิงทิพวรรณ  เทพตาแสง  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง  จ.ขอนแก่น
ที่  เด็กหญิงวิภาดา  ปัญญาเฉียบ  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง  จ.ขอนแก่น
ที่  เด็กหญิงสุธิตา  เกษหอม ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์  จ.ศรีสะเกษ
อายุ 14-19 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-5  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นางสาวอรวรรณ  สุริยะเสน  ทีม/ชมรม  ครูแดงใจดี  จ.กาฬสินธุ์  
ที่  เด็กหญิงสุพิชชา  นาชาสิงห์  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์  จ.ศรีสะเกษ
ที่  นางสาววรรณนิภา  บาลใส  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม  จ.กาฬสินธุ์  
ที่  นางสาวเนตรนภา  งามเลิศ  ทีม/ชมรม  โรงเรียนบัวขาว  จ.กาฬสินธุ์
ที่  เด็กหญิงนนทกานต์  ว่องไว  ทีม/ชมรม  -
อายุ 20-29 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นางสาวสุภาภรณ์  นาก้อนทอง  ทีม/ชมรม  PE RUNNING CLUB
ที่  นางสาวสุชาดา  ผากาเกตุ  ทีม/ชมรม  PE RUNNING CLUB
ที่  นางสาวบัวทอง  นามไพร  ทีม/ชมรม  PE RUNNING CLUB
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่   ทีม/ชมรม  -
อายุ 30-39 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นฤมล  โม้ทอง  ทีม/ชมรม  บุ่งตาหลั่ว  จ.นครราชสีมา
ที่  ปันฑิตา  วงค์พนากิจ  ทีม/ชมรม  บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
ที่  นางเกษราภรณ์  กาญจนพันธ์  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  จิราพัชร  โฮมวงค์  ทีม/ชมรม  คนรักวิ่งสกลนคร
ที่  นางจันทร์ฉาย  เรืองบุญ  ทีม/ชมรม  ธรรมรี  อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่   ทีม/ชมรม  -
อายุ 40-49 ปี หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-10  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นางสาวมยุรี  เชื้อชัย  ทีม/ชมรม  อิสระขอนแก่น
ที่  นางสาวน้อย  แซ่โค้ว  ทีม/ชมรม บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
ที่  นางสาวพนิดา  มัตสาลี  ทีม/ชมรม  -
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่  นางดรุณี  บุราณเดช  ทีม/ชมรม  เมืองชุมแพ  จ.ขอนแก่น
ที่  นวลจันทร์  ประภากรเกียรติ  ทีม/ชมรม  สะดืออิสาน โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ที่  นางรุ่งทิพย์  อารมณ์สวะ  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพเมืองภูอ้อม จ.กาฬสินธุ์
ที่  นางพิชณ์สินี  อนันเอื้อ  ทีม/ชมรม  ฟอรันเนอร์ 101
ที่  นางสงวน  อนุอัน  ทีม/ชมรม  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
ที่ 10  ยุวากร  กลางประพันธ์  ทีม/ชมรม  โรงพยาบาลหนองสูง  จ.มุกดาหาร
อายุ 50-59 ปี หญิง รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นางวันทนา  ศิริเคียนทอง  ทีม/ชมรม  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
ที่  นางพูลสุข  หลวนเกียว  ทีม/ชมรม  เขาวงซิตี้  จ.กาฬสินธุ์
ที่  นางละไม  ช่างถม  ทีม/ชมรม  วิ่งเพื่อสุขภาพปทุมรัตน์  ร้อยเอ็ด
ที่  นางบุญมาก  ซ้ายขวา  ทีม/ชมรม  โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
ที่  นางผมแพง  ชนะบุญ  ทีม/ชมรม  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
ที่  นางวันดี  เอี๋ยวถูเก็ต  ทีม/ชมรม  -
ที่  นางวรงค์ศรี  อรชร  ทีม/ชมรม  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
อายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิง  รับถ้วยรางวัล 1-7  รับเหรียญรางวัลทุกคน
ที่  นางอุดมลักษณ์  ทองมั่น  ทีม/ชมรม  วิ่งดอกบัวคู่อุบลราชธานี
ที่  นางนันทา  พิมพ์แก้ว  ทีม/ชมรม  วิ่งขอนแก่น
ที่     ทีม/ชมรม  -
ที่     ทีม/ชมรม  -
ที่     ทีม/ชมรม   
ที่   ทีม/ชมรม  -
ที่   ทีม/ชมรม  -
รางวัลพิเศษ  นักวิ่งต่างจังหวัดรับหมอนที่ระลึกหนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์
ข้อมูลโดย นายเจษฎา  จิตจักร ครูโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อเสนอแนะ โทร 081-0504028 แฟกซ์ 043-851573   
e-mail:mc00517@gmail.com  (ครูแม็ก  เจษฎา  จิตจักร)
28 ก.พ. 56 10:52
1
(66.54.89.118)
ขอบคุณครับ
ไม่มีผู้แพ้เสมอไป
28 ก.พ. 56 11:41
2
(124.122.227.70)
ขอบคุณมากค่ะ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
28 ก.พ. 56 11:47
3
Mc.
(1.1.203.183)
ชมภาพที่http://www.facebook.com/people/เจษฎา-จิตจักร/100001156270022#!/photo.php?fbid=479110515470820&set=a.101571009891441.793.100001156270022&type=1&theater
1 มี.ค. 56 07:46
4
Mc.
(180.183.70.147)
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.479911815390690.1073741827.100001156270022&type=1
3 มี.ค. 56 07:49
กฎระเบียบการใช้เว็บบอร์ด jimrunning.net
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาพาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
ความคิดเห็น วิธีใช้รหัสบีบี
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย
ส่งความเห็น ล้าง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org