จิมรันนิ่ง

บึงฉวาก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017

บึงฉวาก มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017

วันที่21 มกราคม 2560 - 22 มกราคม 2560
งานวิ่งบึงฉวากมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017
(22 มกราคม 2560)
สถานที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียดการเดินทางค่ะ

                         “จิม(67)รันนิ่ง&แทรเวล” อาสาพาไปวิ่ง
                 โปรแกรมทัวร์ วิ่ง บึงฉวากมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017  

21 มกราคม 2560

06.00 นรถจอดที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรง ข้าม ม. หอการค้า
07.00 นเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี มีอาหารกล่อง-เครื่องดื่ม บริการบนรถ 
                               แว๊ะเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ผ่าน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
14.00น เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น พร้อมกันอีกครั้งไปสมัครรับเบอร์และรับประทานอาหารร่วมกัน
18.00 น กลับที่พัก

25 ธันวาคม 2559

.--ปลุก- ..เดินไปร่วมการแข่งขัน 
11.30น.เช็คเอ้าท์ ....
12.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
16.00 นถึง กทม. ด้วยความประทับใจ สนุกสนาน อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                           ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500.--บาท  รวม
                           ---ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
                                ---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                   ---ค่าประกันการเดินทางท่านละ 200,000.-บาท

                                 สนใจแจ้งความจำนงได้ที่...
                            ..คุณ ทิพย์.......084-523-3636….
     ID Line tipjimrunning (098-825-5327)…. Fax No. 02-040-3162

                      พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 800.—บาท  
                     ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่......
                      ...คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  
                ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ  บ/ช เลขที่34-22-20-77-99   
                              (โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน)
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org