จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กรกฎาคม 2557

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
6 พุนพินซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 3.5 / 13.1 สนามกีฬากลาง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
6 บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 5 10.5 / 21.1 / 42.195 อควอเรี่ยมบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
6 เอสโซ่ 120 ปีมินิมาราธอน 2.5 / 5 / 10.2 สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
6 อินทราชัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 2.5 / 10 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ซ.รามคำแหง 39 เทพลีลา แยก 10
6 “โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2557”สนามที่่ 7 50 / 25 / 10 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
6 มหกรรมเดิน-วิ่ง สู้เบาหวานต้านโรคเรื้อรัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 10.5 / 4 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
6 เดิน-วิ่ง-ปั่น สมานฉันท์เพื่อโรงพยาบาลบ้านคา 13 โรงพยาบาลบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
12 เดิน-วิ่ง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี / วิ่งจ้าวสนาม วานรนิวาส 10 / 3 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
12 เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 5 วัด 5 / 12 วัดเกาะแก้วคลองหลวง พนัสนิคม จ.ชลบุรี
13 สุราษฎร์ซุปเปอร์มินิมาราธอน 2014 สู่ชีวิตใหม่ 4 / 15 สะพานศรีสุราษฎร์ฯ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
13 รพ.อ.ป.ร. มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 / 5 รพ.อานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
13 รีบอค-จ๊อกแอนด์จอย มินิมาราธอน 2014 10 / 5 สวนหลวง ร. ๙
19 มินิมาราธอนอำเภอพรเจริญ 1.9 / 10.5 หนองแล้ง ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
20 เมืองเงาะซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 4 / 13 ริมคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
20 มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 14.5 เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
20 เดิน-วิ่งพนัสนิคมซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 3.4 / 12.5 สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี
20 เดิน-วิ่งการกุศลร่วมเป็นหนึ่ง 10 / 4 สวนหลวงพระราม 8
26 สว่างแดนดิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนรางวัลถ้วยพระราชทาน 21.1 / 10.5 / 3.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
27 มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 11 เดิน-วิ่งมินิมาราธอน 3.5 / 10.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
27 วิ่งสร้างรอยยิ้มเปลี่ยนชีวิต 2014 10.2 / 5 สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพ
27 พัทยามาราธอน 2014 42.195 / 21.1 / 10.55 / 5 พัทยากลาง เมืองพัทยา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org