จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
1 อบจ.กำแพงเพชรซูปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 5 / 16 ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมสิริจิตอุทยาน(ริมปิง) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
1 BITEC HALF MARATHON 2015 5 / 10.5 / 21.1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
1 ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 2.4 / 10.5 / 21 สระพระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
1 เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ ครั้งที่ 1 3 / 10.5 ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1 Chem-CU 105 Minimarathon: Run for Health 10.3 / 6.5 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 เดิน-วิ่งชมทุ่งกุ้งก้ามกามมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 3 / 10.5 อบต.หน่อม ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
1 ดรุณา-นารีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10 3 / 5 / 10.5 / 21.1 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
1 บราเดอร์วิ่งฝันปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 3 / 10.5 สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
1 เภสัช ม.อ.เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 4 / 10.5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 เภสัช ม.อ.เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 4 / 10.5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน 2558 3.5 / 10.5 เทศบาลเมืองเลย จ.เลย
1 ถิ่นวีรชนขุนสวรรค์ ครั้งที่ 1 10.5 / 3 ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
7 วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 3 5 / 3.5 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
7 ดอยสุเทพมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 11 สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
8 โรตารีสระบุรีมิตรภาพ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 5 21.1 / 10.5 / 3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี
8 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนมหาวิทยาลัยพายัพ 1.5 / 10.5 มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8 THAICOM 10K. 2015 3 / 10 สวนหลวงพระราม 8 กรุงเทพฯ
8 พันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน "วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์" ครั้งที่ 16 10.7 / 22 วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
8 เรือรบประแสมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 10 / 4 สะพานประแสสิน ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
8 ศุภนิมิตฯ วิ่งธารน้ำใจสู่เด็กยากไร้เพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 4 11 / 3 ลานสวนตุงและโคมนครเชียงราย จ.เชียงราย
8 โพทะเลมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 3 / 5 / 10.5 เทศบาลตำบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
8 เมืองเกษมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งเพื่อพ่อ 3 / 10.5 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
11 วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 1 10 / 3 โรงเรียนปารวรรณศึกษา ต.วาริชภูมิ
14 Buriram Race 2015 13.5 / 4.5 chang international circuit
14 วิ่งการกุศลแม่สรวยมินิมาราธอนและเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 11 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
14 สาธิตเชตวัน มินิมาราธอน ฝ่าสายหมอก ครั้งที่ี 3 5 / 10.5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่
14 วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 2 10 / 3 ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง
15 ดอนบอสโกมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 10.5 / 5 ลานจอดรถประตูดาวเรือง (ประตู 4) ถนนเฉลิมพระเกียรติ, สวนหลวง ร.9
15 มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (สัญจรน้ำตกตาดหมอก) 5 / 10.5 / 21.1 อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์
15 รพ.สุราษฎร์มาราธอน
15 สุราษฎร์ธานีมาราธอน 2015 โครงการเดิน-วิ่งรวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2 3.5 / 10.5 / 42.195 สะพานศรีสุราษฎร์ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
15 ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 10.5 / 3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
15 HIV Run 24 hours 8.5 / 4 สวนลุมพินี
21 ส่วนบุญมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 10 / 6 สนามกีฬากลาง อบจ. ลำพูน จ.ลำพูน
22 หนองกระทิง–บ่อแฮ้ว มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 11 / 2.5 ณ สวนสาธารณหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
22 เดิน-วิ่งการกุศล 13 สยามไทยมินิมาราธอน 5 / 10.5 ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
28 วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 4 5 / 3.5 รพ.สต.ห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
28 วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 3 10 / 3 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org