จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน ธันวาคม 2565

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
3 Maekampong100 Ultra-Trail 2022 แม่กำปอง เชียงใหม่
11 Lampang Marathon : ลำปางมาราธอน 2022 42.195 / 21.1 / 10.5 / 5 ถนนดวงรัตน์ จ.ลำปาง
24 Ultra-Trail Phu Phan 2022 Zero Edition อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
25 โพธิ์ตากมาราธอน2565 42.195 / 21 / 10 / 5 อ.โพธิ์ตาก​ จ.หนองคาย
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org