จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กรกฎาคม 2566

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
9 อัลตร้าเทรลเขาหลังบ้าน 2023 55 / 33 / 22 / 11 บ้านอิงฟาร์ม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
9 Uthai Thani Marathon 2023 12 / 42 อุทัยธานี
15 The ROCK 100 EVIL Trail 2023 100 / 57 / 34 / 13 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
30 Yala Marathon 2023 42.195 / 21.1 / 10.5 / 5.5 สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org