จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
3 วจก.ม.อ. ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
3 เมืองพนัส มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 21.1 / 10 / 5 สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
17 Episode 2: CTM The Home Race: Brookside Valley, Rayong 50/26/10 ระยอง
31 Pha Daeng Trail 2022 20 หมู่บ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org