จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
1 เลิงซิวรัน กุฉินารายณ์ มินิมาราธอน 2022 10 / 5 สนามโรงเรียนกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
1 รันรวมรัก ครั้งที่ 1 13 / 5 หาดแสนสุข ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
1 สกลวิสุทธ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2022 3/5/10/21 โรงแรียนสกลวิสุทธิ์
1 The Kiriwong Trail 2022 30/17/7/3.2 สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 Amazean Jungle Trail 2022 เบตง จ.ยะลา
7 Phang-nga International Marathon 2022 42.195/21.10/10.5/5.9 หาดเขาหลัก จังหวัดพังงา
8 Phang-nga International Marathon 2022 5.9/10.5/21.1/42.195 พังงา
8 มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2565 21 / 10 / 5 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก บ้านเฉลียงลับ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
8 มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 21 / 10 / 5 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
14 Koh Tao Mountain Trai 2022 42 / 20 / 12 / 4 เกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
15 The Talayluang Obstacle Race 2022 7 / 4 ทุ่งทะเลหลวง (เกาะรูปหัวใจ) จ.สุโขทัย
15 Power of Love พลังแห่งรัก ครั้งที่ 2 10 / 5 หาดปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
21 Amphawasunsetrun 2022 10 / 6 / 3 วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 Uthai Thani Backyard Ultra by Thaitrektrail 2022 สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมือง จังหวัด อุทัยธานี
22 ตุ้มโฮม ครูชวนวิ่ง EDU Running 2022 11.6 / 5.40 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22 Police Run 2021 สะพานพระราม 8, กรุงเทพ
28 The APE วานรเทรล เขาวงพระจันทร์ 30/21/10/5 เขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอคกสำโรง ลพบุรี
29 Hatyai Marathon 2021 42.195 / 21.1 / 10.5 / 4 สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่
29 ท่าสงคราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 30/21/10/5 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org