จิมรันนิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง

เดือน กันยายน 2566

วันที่ รายการ ระยะ สถานที่
1 Ultra-Trail CHIANGMAI 2023 160/105/65/33/20/13 แม่แจ่ม เชียงใหม่
2 Ultra-Trail Khao Eto.2023 72 / 58 / 33 / 25 / 11 / 5 ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้-ป่าในเมืองเดิม ปราจีนบุรี
9 Scenic half Marathon Khabi 2023 21.1 / 10 / 5 กระบี่
23 Ultra - Trail Doi Muser 8 / 20 / 40 / 65 / 100 / 160 ดอยมูเซอ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org