จิมรันนิ่ง

คลองมะเดื่อเทรล 2018

คลองมะเดื่อเทรล 2018

วันที่31 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561
งานวิ่งคลองมะเดื่อเทรล 2018
(1 เมษายน 2561)
สถานที่ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก
31 มีนาคม 2561

07.00 นรถจอดที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า ถนนวิภาวดี
08.00 นออกเดินทางสู่ นครนายก มีอาหาร..เครื่องดื่ม  บริการ 
             แวะเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
12.00 น.รับประทานอาหารตมอัธยาศัย 
บ่าย ๆ เช็คอิน  พักผ่อน....
16.30        เดินทางไป สมัคร-รับเบอร์วิ่ง เวลาพอประมาณเดินทางกลับ

เมษายน 2561

ปลุก..- ..เดินไปร่วมการแข่งขัน
11.30น.เช็คเอ้าท์ .... 
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
16.00 น.ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ อย่างมีความสุข สนุกสนาน 
                       อิ่มอร่อย ได้สุขภาพ

                       ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,600.--บาท  รวม
                             --- ค่ารถตู้ VIP ไป-กลับ
                            --- ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
                              ---ค่าประกันการเดินทาง

                               สนใจแจ้งความจำนงได้ที่..
   ...คุณ ทิพย์..084-523-3636   ID Line tipjimrunning (098-825-3527) 
                   พร้อมโอนเงินมัดจำการเดินทาง 800.—บาท  
                    ส่วนที่เหลือโอนก่อนการเดินทาง สัปดาห์
  ที่....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  ออมทรัพย์  สาขาบัวขวัญ   
            บ/ช เลขที่  34-22-20-77-99 (โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน)
    ***** ตามข่าวสารเรื่องวิ่งและชมภาพสวยได้ที่ jimrunning.net *****
ขอบพระคุณมากค่ะ
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org