จิมรันนิ่ง

หาดใหญ่มาราธอน

หาดใหญ่มาราธอน

วันที่24 พฤษภาคม 2556 - 26 พฤษภาคม 2556
งานวิ่งหาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7
(26 พฤษภาคม 2556)
สถานที่สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โปรแกรมทัวร์ 

  24 พฤษภาคม 2556

17.00 น          รถจอดฝั่งตรงข้าม สถานทูต ญี่ปุ่น  ถนนวิทยุ
18.00 น          ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่...มีอาหารกล่อง..เครื่องดื่ม  
                     บริการบนรถ

25 พฤษภาคม 2556

05.00 น.          แวะปั้มทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว รับประทานอาหารร่วมกัน
07.00 น                    เดินทางต่อไปยัง ด่าน..ช๊อปปิ้ง...มาเลย์เซีย
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง
14 .00 น.          เช็คอิน....พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะช๊อปปิ้งที่ตลาดกิมหยง
16.30 น.          พร้อมกันอีกครั้งเดินทางไปสมัครและรับเบอร์ 
                     รับประทานอาหารร่วมกัน
18.00 น.          เดินทางกลับที่พัก

26 พฤษภาคม 2556

--.---          เดินทางไปร่วมการแข่งขันได้เลย เพราะที่พักอยู่ใกล้ ๆ จุด สตาร์ท
11.30 น.          เช็คเอ้าท์ ....12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง…..เดินทางกลับ
19.00 น.          รับประทานอาหารค่ำอีกมื้อก่อนกลับ
02.00 น.          ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ...อย่างมีความสุข  
                     สนุกสนาน อิ่มอร่อย  ได้สุขภาพ

                      ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,700.—บาท  รวม

---ค่ารถปรับอากาศ VIP ไป-กลับ
---ค่าที่พัก ห้องละ ท่าน
---ค่าประกันการเดินทางท่านละ 200,000.-บาท

สนใจแจ้งความจำนงได้ที่....
.....คุณ ทิพย์.......084-523-3636….083-772-2267          
.....คุณ จิม ........089-994-5444…. Fax No. 02-950-6607

พร้อมโอนเงินก่อนการเดินทาง สัปดาห์ที่...
....คุณ น้ำทิพย์  บุญศิลป์...ธ.ไทยพาณิชย์ จ.  
ออมทรัพย์.....สาขาบัวขวัญ   บ/ช เลขที่  34-22-20-77-99 
(โอนก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน)
A D V E R T I S I N G   A R E A
Powered by naiwimut.org